protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

dinsdag 21 februari 2012

ingetrokken

intrekking aanvraagdossier
op 18 februari 2011 startte het openbaar onderzoek inzake de bouwaanvraag voor de ondergrondse parking schuttersvest, referentie bouwaanvraag 2001 / 0097.

op 15 februari 2012 heeft departement rwo - ruimtelijke ordening antwerpen een intrekking ontvangen van het betrokken aanvraagdossier, ondertekend door beide bouwheren.

de aanvraagprocedure is gestopt!

vrijdag 9 december 2011

1 jaar

het is vandaag precies 1 jaar geleden dat onze burgervader zijn plannen voor de schuttersvest annonceerde.

ik trok vol verwachting naar het zorgcentrum op de hendrik speecqvest om daar, na de bekendmaking tot de realisatie te komen dat het heerlijk avondje niet was gekomen.

het plan voor de schuttersvest was een kaalslag, ingepakt in een nieuw parkje volgens de slingervariant.

vandaag, 1 jaar later, waait de wind gelukkig nog steeds door de schuttersvestbomen en is er aardig wat om dankbaar voor te zijn: de ondergrondse parking is afgevoerd, er is een nieuwe studie opgestart voor de herinrichting, en wij wachten allen met kloppend hart op het intrekken van de lopende bouwaanvraag.

maar het kan beter. in september heeft onze burgervader zijn ambitie te kennen gegeven om de buurt actief te betrekken bij de opmaak van nieuwe plannen. hij zou een klankbordgroep oprichten met omwonenden die daar interesse in hebben maar het gaat erop lijken dat we zitten te wachten op sint juttemis ...

zondag 30 oktober 2011

wachten

in de gemeenteraad van vorige maand werd door onze burgervader nogmaals benadrukt dat een dezer dagen, op zijn laatst binnen enkele weken, de lopende bouwaanvraag zal worden ingetrokken.

wel moet het duidelijk zijn dat het aan «bouwheer 1 en 2» is om hiervoor tot actie over te gaan. helaas bleek er afgelopen dinsdag nogmaals noodzaak om tijdens de gemeenteraad navraag te doen naar de stand van zaken in verband met de bouwaanvraag voor de parking onder de schuttersvest omdat noch «bouwheer 1» noch «bouwheer 2» tot enige actie tot het intrekken van de bouwaanvraag waren overgegaan.

vrij naar het antwoord van het stadsbestuur: de stad heeft «bouwheer 1» omstandig toegelicht en wacht momenteel op het officieel standpunt van «bouwheer 1» om over te gaan tot de volgende stap in de procedure, namelijk de vraag tot intrekking van de bouwaanvraag voor de schuttersvest door «bouwheer 1 en 2».

nu is dit antwoord op eerste zicht niet zo vreemd maar begin juli was mij een brief onder ogen gekomen van «bouwheer 2» waarin het volgende: «bouwheer 2» is bereid om kennis te nemen van eventuele wijzigingen aan de overheidsopdracht, doch enkel wanneer de gewijzigde instructies formeel en rechtstreeks aan haar worden meegedeeld.

laat het nu zijn dat het stadsbestuur «bouwheer 1» omstandig heeft toegelicht en dat «bouwheer 1» de papieren klaar heeft liggen maar wacht op de handtekening van die andere bouwheer «bouwheer 2».

dus even voor de duidelijkheid: het bestuur wacht op het officiële standpunt van «bouwheer 1» die op haar beurt weer wacht op de handtekening van «bouwheer 2», die dan weer zit te wachten op de burgervader voor de formele mededeling van enige wijzigingen.

dus de grote vraag van deze dag: wie wacht op wie?

zondag 4 september 2011

nieuw debat

samen staan we sterk
na alle berichten in de gazetten van afgelopen week, nu ook vernomen dat aanstaande dinsdag 6 september 2011 @ 20:00 het dossier schuttersvest nogmaals als debat op het stadhuis is aangevraagd.

is er nu wel of geen beslissing genomen? komt de ondergrondse parking nu wel of niet op de schuttersvest of het mercierplein? komt er nu eindelijk die bewonersbegeleidingsgroep die mee zou mogen praten over de invulling van de krijtlijnen?

onduidelijkheid alom: "eens de beslissing definitief is gevallen en alles afgetoetst is, zullen we weer communiceren. ik beloof de buurtbewoners dat dit nog amper enkele dagen zal duren." dus OF de gazetten goed in de gaten houden voor enige informatie OF met zijn allen naar het debat voor tekst en uitleg! voor mij is de keuze duidelijk dus tot dinsdag 6 september 2011 @ 20:00 op het stadhuis.

vrijdag 2 september 2011

facebook

problemen nu alleen nog via facebook
onze burgervader vindt een huisbezoek niet meer dan normaal. ik quote even uit de gazet: "het is de eerste keer dat ik via facebook een afspraak regel met een bewoner. eerder deed ik dat al per mail en per telefoon. een burgemeester moet de problemen van de mensen proberen op te lossen. ik nodig de mechelaars uit om met hun grote problemen rechtstreeks naar mij of naar een schepen te stappen. daarvoor zijn we verkozen."

heel mooi gezegd.

zeker nadat ik eerder dit jaar als bewoner te horen had gekregen dat ik maar een bezwaar moesten indienen als er een probleem was met de geplande ondergrondse parking en slingervariant op de schuttersvest. het openbaar onderzoek was de juiste, en enige weg om gehoord te worden.

nadat massaal het probleem bekend was gemaakt, mochten enkele bewoners bij het kabinet op gesprek om de bezwaren nog eens toe te lichten. een maand later werden er nieuwe krijtlijnen voorgelegd samen met een veelbelovende bewonersbevraging.

nu zijn we 2 maanden, meerdere emails en een telefoontje verder zonder enig teken van leven van onze burgervader en/of schepenen. voorgaande quote had misschien moeten lezen als "eerder deed ik dat al per mail en per telefoon maar nu maak ik alleen nog maar tijd voor mijn BFF's en alleen nog via facebook."

niet vreemd dat ik dan geen antwoord krijg.

zondag 28 augustus 2011

d-day?

alternatief voor inplanting
vrijdag 26 augustus kwam en ging zonder bericht van de burgemeester. nochtans zouden er op deze gewone vrijdag belangrijke definitieve beslissingen genomen worden in verband met het dossier schuttersvest.

volgens een officieel document was er eerder al opdracht gegeven voor een technische studie naar de verschillende mogelijkheden van inplanting: "de voor onderzoek voorliggende alternatieven betroffen de mogelijke inplanting van de schuttersvest en/of mercierplein".

ik wist niet goed wat daarvan te maken maar verduidelijking kwam van onze inval-burgervader. in een gazet van 18 augustus jongstleden maakte hij melding dat er opnieuw werd gekeken naar de technische haalbaarheid van het mercierplein. ergens in 2007 was deze optie eerst financieel en daarna technisch niet haalbaar geacht, waardoor alle ellende naar de schuttersvest werd verschoven. blijkbaar kan daar nu wel weer inplanting gebeuren.

nu de grote vraag: is er op 26 augustus jongstleden inderdaad door onze burgervader en schepenen besloten om niet langer een ondergrondse parking met slingervariant te introduceren op de schuttersvest?

voor ons nog steeds een vraag, dus beste burgemeester, wanneer uw antwoord.

woensdag 17 augustus 2011

de zwarte vlag

zwarte vlag anno 26 feb 2011
net als bij vele bewoners op de schuttersvest hangt ook bij mij de zwarte vlag al sinds zaterdag 26 februari 2011 te wapperen in de wind.

waarom, na bijna 6 maanden, die vlag nog steeds de kast niet in kan, is voor mij een vraag maar misschien voor de burgemeester een weet. je zou toch denken dat na de uitdrukkelijke toezegging van de burgervader, de vergunning ook werkelijk zou worden ingetrokken. helaas, 2 maanden na zijn toezegging is de vergunning nog steeds lopende, en is mijn vlag nog steeds niet toe aan vakantie.

nu doet het verhaal de ronde dat de burgervader op zoek is naar verschillende mogelijkheden van inplanting. een definitieve beslissing zal worden genomen op 26 augustus 2011. laat dat nu precies op de dag af 6 maanden zijn sinds mijn vlag werd uitgehangen.

beste burgemeester, als u de bouwheren nu op 26 augustus eindelijk eens de opdracht geeft om de vergunning in te trekken, haal ik mijn vlag voorlopig van stok. ziet u een betere afsluiting van dit eerste hoofdstuk.