protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

woensdag 29 december 2010

de buurtkrant 2


de buurtkrant voor de bewoners van de schuttersvest is klaar. nu nog printen, uitdelen, en wachten op de terugkeer van het strookje of de email met mening en/of bezwaar.

voor de "niet" bewoners maar wel geïnteresseerden in wat er met de vesten te gebeuren staat, kan hier een kopie van de krant worden verkregen.

je bent natuurlijk ook uitgenodigd op de bewonersbijeenkomst op zaterdag 8 januari 2011 om 10 uur ter hoogte van de KBC bank. en heb je tevens een mening of een bezwaar, geef dan het strookje af op de schuttersvest of stuur een email.

zaterdag 25 december 2010

pre-kernvergadering

er zijn plannen voor een kernvergadering maar mijn man en ik kunnen er niet bij zijn. daarom in een echte kersttraditie een ontmoeting in besloten kring. natuurlijk met een fles champagne voor hoop op een goede afloop in 2011.

we finaliseren de buurtkrant en voelen ons verbonden in de slogan "red de vesten". we zijn op dit moment met 7 man zwak of sterk. we vertrouwen erop dat de strookjes in de buurtkrant meerdere mensen zullen oproepen tot een of andere actie.

natuurlijk is het plan voor de ondergrondse parking en herinrichting van de schuttersvest al in een vergevorderd stadium. de stad en het gewest melden ons dit ook. maar wil dat zeggen dat je zonder gehoord te worden je er maar bij neer moet leggen. ik wil op zijn minst iets proberen al is het maar om zo het gevoel te hebben dat ik mijn woord heb kunnen doen.

of de burgemeester mij ook echt verstaat, weet ik niet maar niet geprobeerd is altijd verloren.

vrijdag 24 december 2010

wie is wie

het is duidelijk dat er verschillende spelers zijn in dit project. aanwezig bij de infoavond was de stad mechelen, agentschap wegen en verkeer en natuurlijk de projectontwikkelaar van de ondergrondse parking. alleen verliet ik de infoavond met onduidelijkheid over wie nu de eigenlijke opdrachtgever is en waar ik met mijn vragen, mening en bezwaren naartoe kan.

ook het bezoek aan het adviesburo bracht niet echt duidelijkheid. behalve dan dat zij, adviesburo grontmij, alleen verantwoordelijk zijn voor de inrichting van het park. de keuze voor de slingervariant was al vastgelegd en aan hen opgedragen. zij zijn ook niet verantwoordelijk voor een vergunningaanvraag.

daarom hebben we wat rondgebeld en ge–e–maild, de buuv en ik. we hebben contact gelegd met dienst openbare werken en ook met de allesomvattende dienst voor ruimtelijke ordening, mobiliteit, monumenten, stedenbouw en wonen van de stad mechelen. daarnaast ook gesproken met het agentschap wegen en verkeer.

uit de verkregen informatie maakt de buuv op dat eerst de parking wordt uitgevoerd, daarna het park en daarna pas de herinrichting van de vesten. ondanks de presentatie op de infoavond van "het project" zijn er dus 3 verschillende projecten waarvoor afzonderlijke bouwvergunningen zullen worden aangevraagd.

zul je zien, krijgen we een ondergrondse parking en heeft de burgemeester geen geld meer over voor de herinrichting.

woensdag 22 december 2010

de buurtkrant

de buurman schrijft een kort en bondig stuk over de aankomende herinrichting van de schuttersvest. we willen voor het einde van 2010 alle schuttersvestbewoners inlichten over de aankomende werken.

concept ring
dit is een eerste stap want niet alleen de bewoners van de schuttersvest moeten bewust worden van de aankomende veranderingen. ook de bewoners van de van benedenlaan, de astridlaan, de olivetenvest en de hendrik speecqvest krijgen te maken met deze slingervariant en moeten bewust worden van de aankomende veranderingen.

dus misschien is het wel jouw huis dat in een van de komende jaren deze 4-baansweg voor de deur krijgt en niet de esthetische en kwalitatieve publieke ruimte die zorgt voor een versterkte woonfunctie.

donderdag 16 december 2010

een buurtcomité

vanavond op café.

de buren, mijn man en ik, we voelen dat we wat moeten doen. maar wat. vandaar hulp gezocht bij een aanleunend buurtcomité met ervaring. onze kant van de vest, de intramuroskant hoort niet echt bij het buurtcomité van de extramuroskant. echter, voor een betere herinrichting van de gehele vest moet over de buurtcomitégrenzen worden gekeken.

het was een zeer geslaagde avond in een buurtcafé. ideeën zijn ontstaan voor een buurtkrant en een petitie. ook is er het plan om de bewoners van de intra- en extramuroskanten uit te nodigen voor een nieuwjaarsbijeenkomst. misschien wordt het toch een goed 2011 voor onze gehele vest.

de vraag of de burgemeester zal worden uitgenodigd. ik ben daar voor!

woensdag 15 december 2010

het adviesburo

vandaag naar het adviesburo grontmij voor meer informatie. de buuv en ik gaan kijken of er nog meer varianten zijn. slingervariant zegt variant dus je denkt: opties. dit is jammer genoeg niet het geval.

de burgemeester heeft opdracht gegeven voor een hoogstaand plan voor de herinrichting van de schuttervest volgens de slingervariant. het beleid zoals vastgelegd in de streefbeeldstudie voor de zuidelijke vesten van 2005 is hiervoor bepalend. alleen, er is ook een beeldkwaliteitsplan uit dat zelfde jaar. de slingervariant staat volgens mij haaks op het beeldkwaliteitsplan waarin staat dat een esthetische en kwalitatieve publieke ruimte de woonkwaliteit ondersteunt en de woonfunctie versterkt.

hoe is het mogelijk dat de burgemeester denkt dat een park aan 1 kant van de vest de woonkwaliteit ondersteunt en de woonfunctie versterkt van alle bewoners. zoals hij zelf al aangaf tijdens de infoavond: 50% van de bewoners zal altijd ontevreden zijn in een aangelegde slingervariant.

waarom dan gekozen voor de slingervariant. is de open vld burgemeester dan zo gesloten dat hij geen enkele andere varianten ziet. waarom de 4-baansweg niet in het midden en groen, fietsen, lopen en parkeren aan beide zijden van de vest zodat inderdaad met recht de woonkwaliteit van de vest wordt ondersteund en versterkt.

dinsdag 14 december 2010

een enquêteformulier

bij de toelichting die we op de infoavond hadden opgepikt zat een enquêteformulier. hierop kon worden aangegeven welke we de goede voorstellen vonden, met welke voorstellen we het niet eens waren en ook of we andere ideeën en suggesties hadden.

nu heb ik andere ideeën en suggesties alleen weet ik niet goed wat te doen met dit ingevulde enquêteformulier.

de buuv stelt voor om naar het adviesburo te stappen. kunnen we ook meteen wat meer navraag doen naar eventuele varianten. een eerste stap naar hopelijk een andere oplossing voor onze vest.

foto van jan smets © alle rechten voorbehouden
want ik moet eerlijk toegeven, ik ben met andere ogen gaan kijken naar al het beschermde groen dat mogelijk moet verdwijnen.

zondag 12 december 2010

de buren

de buren zijn nog minder blij dan ik. niet verwonderlijk want naast de 4-baansweg, de uitrit, de muur en de verloren parkeerstrook krijgen zij ook nog eens de geluidsoverlast van optrekkende bussen.

de nieuwe bushalte, die nog verder van het kruispunt van het mercierplein komt te liggen dan dat-ie al ligt, is mooi gedesigned tussen de inrit en de uitrit van de nieuwe parkeergarage. alleen, deze bushalte ligt nu dus voor de deur van bewoners ipv voor een kantoor waar hij zou moeten liggen.

het beleid van de burgemeester om de binnenstad leefbaarder, aantrekkelijker en groener te maken richt zich dus duidelijk alleen op 50% van de bewoners. want bij de slingervariant is het maar net hoe de frank valt of je een park of een autostrade voor je deur krijgt.

en heb je pech dan krijg je ook nog eens een parkeergarage (in- en/of uitrit) en een bus voor je deur. voor je eigen veiligheid ook een leuk muurtje: misschien wel veiliger maar meteen ook 100% minder toegang tot je huisdeur.

zaterdag 11 december 2010

de slingervariant

ik ben een beetje bekomen van de schrik.

niet alleen een parkeergarage onder de schuttersvest maar ook een parkje aan 1 kant van de weg. snel vertaald: ik krijg een uitrit voor mijn deur, ik krijg 4 rijbanen voor mijn huis, ik krijg een muurtje vlakbij zodat mensen niet in de afrit vallen, ik raak de parkeerstrook kwijt zodat ik nu mijn auto midden op de rijbaan moet laten staan om even mijn boodschappen binnen te zetten. ook mag ik met mijn fiets "half" mechelen rondrijden voordat ik de vest kan oversteken om naar het station te komen.

herinrichting schuttersvest: overlast intramuros
de burgemeester kiest voor de slingervariant om zo meer groen in de stad aan te leggen. hij kapt daarvoor alle bestaande beschermde bomen op de schuttervest en plaatst daarvoor aan 1 kant van de vest nieuw groen. de andere kant, deze keer de intramuros, krijgt alle verkeersoverlast, alle geluidshinder en ook alle onveiligheid.

bedankt burgemeester.

vrijdag 10 december 2010

shock & awe

ik lees momenteel het boek shock doctrine van naomi klein. geen gemakkelijke kost dus ik beperk het tot een paar pagina's per dag.

natuurlijk past de presentatie van de herinrichting van de schuttersvest niet als voorbeeld in het boek van naomi klein, maar ik zie op kleine schaal wat de burgemeester heeft gedaan: shock & awe.

stel alle bewoners voor een voldongen feit, maak de mensen die bezwaren hebben belachelijk en stel jezelf op als slachtoffer (degene die persoonlijk en oneerlijk wordt aangevallen). daarna verlaat je als presentator de infoavond, de toehoorders vragend en beduusd achterlatend: wat is hier nu net gebeurd en hoe nu verder?

donderdag 9 december 2010

de infoavond

met vol enthousiasme naar het zorgcentrum op de hendrik speecqvest. een ontmoeting met de burgemeester en schepenen en een nieuw plan voor mijn vest. helaas...

dinsdag 7 december 2010

voorbereiding infoavond

ik heb me voorbereid op de komende infoavond door er wat oude gazetten op na te lezen. er wordt gepland voor een parking onder de schuttersvest. 380/390 plaatsen waarvan een deel ook bedoeld voor bewoners.

de buurt is er blij mee.

alleen, ik ben ook "buurt" en ik kan me niet herinneren dat mijn mening is gevraagd.

zaterdag 4 december 2010

mijn schuttersvest

heeft niet het mooiste uitzicht en is ook niet het meest veilige en geluidsloze stukje mechelen.

vandaar mijn blijheid met de brief van de burgemeester. 

als bewoner ben ik uitgenodigd voor een infoavond op 9 december over de herinrichting van de schuttersvest. ondergronds wordt voorzien in de aanleg van een parkeergarage en vernieuwde riolering. bovengronds is er de heraanleg van voet- en fietspaden en de herinrichting van de rijbanen en parkeerplaatsen. bovendien krijgen we volgens de toegestuurde brief een groene omgeving.


de brief

uitnodiging infoavond herinrichting schuttersvest