protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

donderdag 16 december 2010

een buurtcomité

vanavond op café.

de buren, mijn man en ik, we voelen dat we wat moeten doen. maar wat. vandaar hulp gezocht bij een aanleunend buurtcomité met ervaring. onze kant van de vest, de intramuroskant hoort niet echt bij het buurtcomité van de extramuroskant. echter, voor een betere herinrichting van de gehele vest moet over de buurtcomitégrenzen worden gekeken.

het was een zeer geslaagde avond in een buurtcafé. ideeën zijn ontstaan voor een buurtkrant en een petitie. ook is er het plan om de bewoners van de intra- en extramuroskanten uit te nodigen voor een nieuwjaarsbijeenkomst. misschien wordt het toch een goed 2011 voor onze gehele vest.

de vraag of de burgemeester zal worden uitgenodigd. ik ben daar voor!

Geen opmerkingen: