protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

dinsdag 14 december 2010

een enquêteformulier

bij de toelichting die we op de infoavond hadden opgepikt zat een enquêteformulier. hierop kon worden aangegeven welke we de goede voorstellen vonden, met welke voorstellen we het niet eens waren en ook of we andere ideeën en suggesties hadden.

nu heb ik andere ideeën en suggesties alleen weet ik niet goed wat te doen met dit ingevulde enquêteformulier.

de buuv stelt voor om naar het adviesburo te stappen. kunnen we ook meteen wat meer navraag doen naar eventuele varianten. een eerste stap naar hopelijk een andere oplossing voor onze vest.

foto van jan smets © alle rechten voorbehouden
want ik moet eerlijk toegeven, ik ben met andere ogen gaan kijken naar al het beschermde groen dat mogelijk moet verdwijnen.

Geen opmerkingen: