protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

woensdag 15 december 2010

het adviesburo

vandaag naar het adviesburo grontmij voor meer informatie. de buuv en ik gaan kijken of er nog meer varianten zijn. slingervariant zegt variant dus je denkt: opties. dit is jammer genoeg niet het geval.

de burgemeester heeft opdracht gegeven voor een hoogstaand plan voor de herinrichting van de schuttervest volgens de slingervariant. het beleid zoals vastgelegd in de streefbeeldstudie voor de zuidelijke vesten van 2005 is hiervoor bepalend. alleen, er is ook een beeldkwaliteitsplan uit dat zelfde jaar. de slingervariant staat volgens mij haaks op het beeldkwaliteitsplan waarin staat dat een esthetische en kwalitatieve publieke ruimte de woonkwaliteit ondersteunt en de woonfunctie versterkt.

hoe is het mogelijk dat de burgemeester denkt dat een park aan 1 kant van de vest de woonkwaliteit ondersteunt en de woonfunctie versterkt van alle bewoners. zoals hij zelf al aangaf tijdens de infoavond: 50% van de bewoners zal altijd ontevreden zijn in een aangelegde slingervariant.

waarom dan gekozen voor de slingervariant. is de open vld burgemeester dan zo gesloten dat hij geen enkele andere varianten ziet. waarom de 4-baansweg niet in het midden en groen, fietsen, lopen en parkeren aan beide zijden van de vest zodat inderdaad met recht de woonkwaliteit van de vest wordt ondersteund en versterkt.

Geen opmerkingen: