protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

zaterdag 4 december 2010

mijn schuttersvest

heeft niet het mooiste uitzicht en is ook niet het meest veilige en geluidsloze stukje mechelen.

vandaar mijn blijheid met de brief van de burgemeester. 

als bewoner ben ik uitgenodigd voor een infoavond op 9 december over de herinrichting van de schuttersvest. ondergronds wordt voorzien in de aanleg van een parkeergarage en vernieuwde riolering. bovengronds is er de heraanleg van voet- en fietspaden en de herinrichting van de rijbanen en parkeerplaatsen. bovendien krijgen we volgens de toegestuurde brief een groene omgeving.


Geen opmerkingen: