protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

zaterdag 25 december 2010

pre-kernvergadering

er zijn plannen voor een kernvergadering maar mijn man en ik kunnen er niet bij zijn. daarom in een echte kersttraditie een ontmoeting in besloten kring. natuurlijk met een fles champagne voor hoop op een goede afloop in 2011.

we finaliseren de buurtkrant en voelen ons verbonden in de slogan "red de vesten". we zijn op dit moment met 7 man zwak of sterk. we vertrouwen erop dat de strookjes in de buurtkrant meerdere mensen zullen oproepen tot een of andere actie.

natuurlijk is het plan voor de ondergrondse parking en herinrichting van de schuttersvest al in een vergevorderd stadium. de stad en het gewest melden ons dit ook. maar wil dat zeggen dat je zonder gehoord te worden je er maar bij neer moet leggen. ik wil op zijn minst iets proberen al is het maar om zo het gevoel te hebben dat ik mijn woord heb kunnen doen.

of de burgemeester mij ook echt verstaat, weet ik niet maar niet geprobeerd is altijd verloren.

Geen opmerkingen: