protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

vrijdag 10 december 2010

shock & awe

ik lees momenteel het boek shock doctrine van naomi klein. geen gemakkelijke kost dus ik beperk het tot een paar pagina's per dag.

natuurlijk past de presentatie van de herinrichting van de schuttersvest niet als voorbeeld in het boek van naomi klein, maar ik zie op kleine schaal wat de burgemeester heeft gedaan: shock & awe.

stel alle bewoners voor een voldongen feit, maak de mensen die bezwaren hebben belachelijk en stel jezelf op als slachtoffer (degene die persoonlijk en oneerlijk wordt aangevallen). daarna verlaat je als presentator de infoavond, de toehoorders vragend en beduusd achterlatend: wat is hier nu net gebeurd en hoe nu verder?

Geen opmerkingen: