protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

vrijdag 24 december 2010

wie is wie

het is duidelijk dat er verschillende spelers zijn in dit project. aanwezig bij de infoavond was de stad mechelen, agentschap wegen en verkeer en natuurlijk de projectontwikkelaar van de ondergrondse parking. alleen verliet ik de infoavond met onduidelijkheid over wie nu de eigenlijke opdrachtgever is en waar ik met mijn vragen, mening en bezwaren naartoe kan.

ook het bezoek aan het adviesburo bracht niet echt duidelijkheid. behalve dan dat zij, adviesburo grontmij, alleen verantwoordelijk zijn voor de inrichting van het park. de keuze voor de slingervariant was al vastgelegd en aan hen opgedragen. zij zijn ook niet verantwoordelijk voor een vergunningaanvraag.

daarom hebben we wat rondgebeld en ge–e–maild, de buuv en ik. we hebben contact gelegd met dienst openbare werken en ook met de allesomvattende dienst voor ruimtelijke ordening, mobiliteit, monumenten, stedenbouw en wonen van de stad mechelen. daarnaast ook gesproken met het agentschap wegen en verkeer.

uit de verkregen informatie maakt de buuv op dat eerst de parking wordt uitgevoerd, daarna het park en daarna pas de herinrichting van de vesten. ondanks de presentatie op de infoavond van "het project" zijn er dus 3 verschillende projecten waarvoor afzonderlijke bouwvergunningen zullen worden aangevraagd.

zul je zien, krijgen we een ondergrondse parking en heeft de burgemeester geen geld meer over voor de herinrichting.

Geen opmerkingen: