protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

maandag 24 januari 2011

de autoluwe stad

we krijgen dus 380/390 parkeerplaatsen onder de grond. dit komt voort uit een doordacht mobiliteitsplan waarbij op alle invalswegen een parking wordt gepland. aan de grondslag van dit plan ligt het autoluw maken van de stad.

de autoluwe stad
nu vraag ik me twee dingen af:
  1. welk stuk van de stad moet autoluw worden gemaakt, met andere woorden waar wordt er beoogd om relatief weinig gemotoriseerd verkeer toe te laten, en
  2. waar begint en eindigt de stad.

ik kan me niet voorstellen dat de voorgestelde parking onder de schuttersvest bedoeld is om de grote markt of de ijzerenleen autoluw te maken. daarom neem ik aan dat de mobiliteitsstudie het verkeer voor ogen heeft op de louizastraat / onze-lieve-vrouwe straat / bruul. omdat dit verkeer dan gaat parkeren op de vesten, neem ik ook maar meteen aan dat hier de grens van de stad wordt getrokken. anders zou de stad wel parkings voorzien bij de op- en afritten van de e19 zodat ook de vesten autoluw worden.

gaat het verkeer op de louizastraat / onze-lieve-vrouwe straat / bruul echter wel parkeren op de schuttersvest. ik persoonlijk zie mensen die nu op het onze-lieve-vrouwekerkhof parkeren niet eerst 300m doorrijden naar het mercierplein om dat dan weer terug te lopen. om deze mensen te dwingen dit wel te doen, moet de louizastraat 1-richting worden om zo de verkeersstroom naar de vesten te verleggen. echter dat zou weer meer verkeer op de onze-lieve-vrouwe straat gaan veroorzaken omdat alle mensen die nu via de vesten de wijk ingaan, dit dan via de stad moeten doen.

is de parking dan misschien bedoeld voor het verkeer dat zich nu op het eerste stukje bruul begeeft. ik heb die huidige verkeersstroom onze-lieve-vrouwe straat of mercierplein naar de bruul al eens goed bekeken, en ik kan je zeggen dat dat verkeer op doortocht is, en niet om er te gaan parkeren.

dan is de parking misschien bedoeld voor de buurtbewoners en de kleine zelfstandigen die zich bevinden op de schuttersvest. maar als dat zo is, dan klopt het verhaal van de de autoluwe stad niet meer (zie eerder gestelde aannames).

en als laatste voordat er iemand over begint: de tangent doet voor het autoluw maken van de stad niet ter zake. ja, er komt minder doorgaand verkeer over de vesten. maar omdat dit verkeer toch nooit in de stad vertoeft, kan het ook niet meegerekend worden in het autoluw maken van de stad.

Geen opmerkingen: