protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

donderdag 6 januari 2011

de gazetten

het actiecomité staat in de kranten. zowel de gazet van antwerpen als het laatste nieuws geven gehoor aan de oproep voor de buurtbewonersbijeenkomst. zeer opmerkelijk zijn de reacties van de burgemeester.

niet tegen maar VOOR
in tegenstelling tot wat hij zegt, zijn wij niet tegen, wij zijn juist voor: voor betere leefbaarheid, voor verkeersveiligheid, voor sociale veiligheid en ook voor minder (geluids)overlast.

persoonlijk zou ik een aantal artikels in de krant over een ondergrondse parking en één infoavond nu niet echt uitgebreide uitleg noemen. maar ieder zijn idee hierover.

ook de stelling dat het onjuist is dat de parking voor grotere files zal gaan zorgen is mijns inziens niet gebaseerd op enig onderzoek. en zonder onderzoek is mijn tegenovergestelde mening, dat deze parkeergelegenheid extra auto's naar deze locatie zal trekken en daardoor voor overlast en files zal zorgen, net zo geldig als die van de burgemeester. de mensen die nu hun auto ergens anders parkeren zullen in de toekomst bij ons een rondje doen. ik zeg een rondje omdat het zeer waarschijnlijk is dat door de gekozen herinrichting mensen eerst zullen proberen om bovengronds extramuros te parkeren. lukt dat niet dan moet dit verkeer via de colomastraat en de leopoldlaan terug naar de vest om in de parking te kunnen. nogmaals, dit is mijn logisch geredeneer; kan de burgemeester het tegendeel bewijzen.

als laatste, het is niet nodig om mensen aan te moedigen in de schuttersvestparking te parkeren. er bestaan al twee zeer goede bestaande alternatieven: zandpoortvest en (straks vernieuwd) station. op deze plaatsen zal veel verkeer de stad binnenkomen vanwege de nieuwe tangent. als de burgemeester een autoluwe stad beoogt, moet hij mensen aanmoedigen om daar te parkeren waar ze de stad binnenkomen. niet op een plaats waarvoor nog een halve ring rond de stad moet worden afgelegd.

Geen opmerkingen: