protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

zaterdag 26 februari 2011

openlijk bezwaar

affiche geen heraanleg zonder globale visie
om de burgemeester te laten weten dat je het ook niet ziet zitten dat er een voorbarige kaalslag gaat plaatsvinden op de schuttersvest, hang dan dit affiche op, samen met een zwarte vlag en een paar zwarte ballonnen.

het beste is natuurlijk om, naast dit openlijk bezwaar, ook schriftelijk bezwaar aan te tekenen.

je kunt via reddevesten@gmail.com een bezwaarschrift en verdere informatie aanvragen.

zondag 20 februari 2011

komende gemeenteraad

het openbaar onderzoek in het dossier 257154 STED VERGUNN schuttersvest mechelen; aanleg ondergrondse parking en herinrichting bovenbouw is gestart. uit een korte inzage moge duidelijk zijn dat het dossier de urgentie en noodzaak waarover de burgemeester spreekt, zelf niet ondersteunt.

voor de noodzaak van de parking wordt verwezen naar de nieuwe commerciële ontwikkelingen in de bruul. echter, deze commerciële ontwikkeling geeft aan dat er op korte termijn voldoende parkeergelegenheid is op de zandpoortvest en bij het huidige station. zeker tijdens het weekend waar de nood voor parking het hoogst zal zijn, is het station onderbezet.

voor de herinrichting van de schuttersvest wordt verwezen naar een streefbeeldstudie voor de R12. echter de conclusie van deze streefbeeldstudie is niet een visie voor de vesten volgens slingervariant maar zeer duidelijk dat de slingervariant niet wordt ondersteund door de modellen en dat er meer studie nodig is.

vanwaar dan toch die noodzaak en vanwaar dan die urgentie. tijdens de gemeenteraad van 22 februari 2011 staat een vraag over de ondergrondse parking en herinrichting van de schuttersvest op de agenda.

ik nodig iedereen uit te komen luisteren naar het antwoord van de burgemeester.

vrijdag 18 februari 2011

het onderzoek

foto michel lerich ©
het openbaar onderzoek is gestart. ik raad iedereen aan om naar de plannen te gaan kijken. dit kan op de bouwdienst van de stad mechelen.

het loket op de befferstraat 25 is open op woensdag, donderdag en vrijdag. een afspraak maken kan waarschijnlijk ook.

blijkt dat je na het bekijken van de plannen de ondergrondse parking niet zo ziet zitten. of dat je de herinrichting van de 2x2 rijbanen niet echt ideaal vindt. dien een bezwaar in!

weet je niet goed hoe, neem dan contact op met iemand van werkgroep red de vesten (reddevesten@gmail.com).

vrijdag 4 februari 2011

een doodlopende vest

is de schepen dom?
de schepen vroeg zich in de gazet van antwerpen vandaag af of er dom op haar hoofd staat. nu is dit waarschijnlijk retorisch bedoelt maar ik wil deze vraag best voor haar beantwoorden. 

de schepen is al sinds september vorig jaar bezig met bomen op de vesten. ze stond niet alleen vandaag in de gazet van antwerpen maar ook op 25 januari jongstleden liet de schepen in deze zelfde krant van zich horen. nu ben ik niet wars van goed nieuws dus toen ze ook de volgende dag in het nieuwsblad vermeld stond was ik nogmaals blij; ook voor haar.

wat mij nu aanzet is de volgende quote uit het artikel van vandaag (gva 4 feb 2011): "de herinrichting van de schuttersvest beperkt zich voorlopig tot het gedeelte tussen het kardinaal mercierplein en de albert geudensstraat, waar de nieuwe parking komt".

deze uitspraak wekte mijn interesse en wel vanwege de brochure die mij op 9 december 2010 tijdens de informatieavond was meegegeven. in deze brochure staat namelijk op pagina 16 het ontwerp voor het park. nu was ik er toen vanuit gegaan dat dit maar een klein stukje van het voorgestelde ontwerp was. de burgemeester gaat toch niet zomaar 200 m schuttersvest verleggen naar de intramuros kant maar de overige 100 m bij het oude laten.

echter, volgens de schepen is dat dus echt de bedoeling. de herinrichting van de schuttersvest beperkt zich voorlopig tot het gedeelte tussen het kardinaal mercierplein en de albert geudensstraat, waar de nieuwe parking komt net als weergegeven in de infobrochure!

beste schepen, bij nader inzien laat ik de vraag toch maar beter retorisch.

de herinrichting van de schuttersvest stopt bij de nieuwe parking