protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

vrijdag 4 februari 2011

een doodlopende vest

is de schepen dom?
de schepen vroeg zich in de gazet van antwerpen vandaag af of er dom op haar hoofd staat. nu is dit waarschijnlijk retorisch bedoelt maar ik wil deze vraag best voor haar beantwoorden. 

de schepen is al sinds september vorig jaar bezig met bomen op de vesten. ze stond niet alleen vandaag in de gazet van antwerpen maar ook op 25 januari jongstleden liet de schepen in deze zelfde krant van zich horen. nu ben ik niet wars van goed nieuws dus toen ze ook de volgende dag in het nieuwsblad vermeld stond was ik nogmaals blij; ook voor haar.

wat mij nu aanzet is de volgende quote uit het artikel van vandaag (gva 4 feb 2011): "de herinrichting van de schuttersvest beperkt zich voorlopig tot het gedeelte tussen het kardinaal mercierplein en de albert geudensstraat, waar de nieuwe parking komt".

deze uitspraak wekte mijn interesse en wel vanwege de brochure die mij op 9 december 2010 tijdens de informatieavond was meegegeven. in deze brochure staat namelijk op pagina 16 het ontwerp voor het park. nu was ik er toen vanuit gegaan dat dit maar een klein stukje van het voorgestelde ontwerp was. de burgemeester gaat toch niet zomaar 200 m schuttersvest verleggen naar de intramuros kant maar de overige 100 m bij het oude laten.

echter, volgens de schepen is dat dus echt de bedoeling. de herinrichting van de schuttersvest beperkt zich voorlopig tot het gedeelte tussen het kardinaal mercierplein en de albert geudensstraat, waar de nieuwe parking komt net als weergegeven in de infobrochure!

beste schepen, bij nader inzien laat ik de vraag toch maar beter retorisch.

de herinrichting van de schuttersvest stopt bij de nieuwe parking

Geen opmerkingen: