protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

zondag 20 februari 2011

komende gemeenteraad

het openbaar onderzoek in het dossier 257154 STED VERGUNN schuttersvest mechelen; aanleg ondergrondse parking en herinrichting bovenbouw is gestart. uit een korte inzage moge duidelijk zijn dat het dossier de urgentie en noodzaak waarover de burgemeester spreekt, zelf niet ondersteunt.

voor de noodzaak van de parking wordt verwezen naar de nieuwe commerciële ontwikkelingen in de bruul. echter, deze commerciële ontwikkeling geeft aan dat er op korte termijn voldoende parkeergelegenheid is op de zandpoortvest en bij het huidige station. zeker tijdens het weekend waar de nood voor parking het hoogst zal zijn, is het station onderbezet.

voor de herinrichting van de schuttersvest wordt verwezen naar een streefbeeldstudie voor de R12. echter de conclusie van deze streefbeeldstudie is niet een visie voor de vesten volgens slingervariant maar zeer duidelijk dat de slingervariant niet wordt ondersteund door de modellen en dat er meer studie nodig is.

vanwaar dan toch die noodzaak en vanwaar dan die urgentie. tijdens de gemeenteraad van 22 februari 2011 staat een vraag over de ondergrondse parking en herinrichting van de schuttersvest op de agenda.

ik nodig iedereen uit te komen luisteren naar het antwoord van de burgemeester.

Geen opmerkingen: