protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

woensdag 2 maart 2011

de autoluwe stad II

de autoluwe binnenstad
ik denk dat ik helderziende ben.

op maandag 28 februari mocht ik een mooie presentatie bijwonen over de autoluwe binnenstad. tot mijn verbazing werd mijn aanname over de vesten nog overtroffen.

de stad houdt niet alleen op bij de vesten, de vesten zijn zelfs geen woonbuurt meer. en dat komt goed uit want het adviesburo weet niet wat er met de verkeersstroom op de vesten gaat gebeuren. er wordt beoogd om 20% meer verkeer uit de stad te weren. dat moet dan allemaal afgehandeld worden over de vesten maar wat de impact daarvan is, is ook voor het adviesburo een zeer groot ?

voor onze nieuwe parking (niet ingetekend) is deze autoluwe binnenstad echter alleen maar goed nieuws. naast dat de parking zelf tussen de 169 en 297 extra autobewegingen per uur gaat genereren, wordt de louizastraat inderdaad 1-richting de stad uit. alle auto's die nu de louizastraat inrijden om op het onze-lieve-vrouwekerkhof te parkeren kunnen dat niet meer.

en nu wordt ook meteen de keuze voor de herinrichting via slingervariant duidelijk: al het verkeer wordt door die nieuwe autostrade zo de parking ingeslingerd. welkom rendabele parking.