protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

vrijdag 29 april 2011

het advies

op 18 maart 2011 zijn alle bezwaren ingeleverd bij de gemeente. op 28 maart 2011 hebben we een inhoudelijke toelichting gegeven aan de burgemeester en schepen. op 12 april 2011 is ons per email gemeld dat er nog geen definitief advies is geformuleerd door het college: "er worden verschillende alternatieve voorstellen onderzocht en afgetoetst met de verschillende diensten (lokaal en bovenlokaal)".

zonder dit advies zal de vergunning niet worden verleend en dus is het afwachten ...

in afwachting van het gemeentelijk advies is er daarom op maandagavond 2 mei 2011 om 19 uur onder de platanen een poëziemoment 'boomdichters'.

we plaatsen de schuttersvest in een literair kader door te luisteren naar anderen, een (eigen) boomgedicht te lezen, en een oproep te doen naar de burgemeester om de groene vest te behouden.

Geen opmerkingen: