protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

zondag 10 juli 2011

de enquête

ook gekregen op 9 juni, die bewonersbevraging bestaande uit een brief gevolgd door 2 enquêtevragen? het antwoord op die 2 vragen moest je tegen 19 juni terugbezorgen aan de stad, afdeling marketing & communicatie.

10 dagen de tijd om te bedenken wat je vond van het nieuwe krijtlijnenvoorstel van de burgemeester en of je deel wilde uitmaken van de nieuw te vormen bewonersbegeleidingsgroep.

ik heb het formulier op tijd de deur uitgekregen maar nu lijkt het of het voor de burgemeester te moeilijk is om binnen de door het decreet op de openbaarheid van bestuur gestelde termijn van 15 dagen hier ook maar enige reactie op te geven.

burgemeester, we zijn nu 1 maand verder: WAT NU ?

vrijdag 1 juli 2011

de parkboulevard

mijn buur stuurde me zo net deze foto toe. blijkt dat er naast de 2 nieuwe boompjes van februari nu ook een nieuw bord is geplaatst.

foto michel lerich ©
in 4 talen wordt er ons verteld dat eind 19de eeuw de schuttersvest en de van benedenlaan aangelegd werden als beeldenboulevard.

verder doet het nieuwe infopunt uit de doeken dat de meeste beelden beroemde mechelaars herdenken zoals hoogleraar pierre-joseph van beneden of kunstschilder willem geets. jammer dat het bord net geplaatst is voor een pracht beeld dat dan niet wordt vernoemd.

hoe het infopunt valt te rijmen met de net voorgestelde krijtlijnen is een nog onopgelost raadsel. buigen de 2x2 rijbanen misschien net af langs het nieuw geplaatste bord en de 2 nieuw aangeplante boompjes. en worden alle beelden dan maar meteen op rij gezet op de 1 meter brede middenberm.

ga dan maar eens ontkennen dat burgemeester niet trouw blijft aan de 19de eeuwse park- en beeldenboulevard.