protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

zondag 10 juli 2011

de enquête

ook gekregen op 9 juni, die bewonersbevraging bestaande uit een brief gevolgd door 2 enquêtevragen? het antwoord op die 2 vragen moest je tegen 19 juni terugbezorgen aan de stad, afdeling marketing & communicatie.

10 dagen de tijd om te bedenken wat je vond van het nieuwe krijtlijnenvoorstel van de burgemeester en of je deel wilde uitmaken van de nieuw te vormen bewonersbegeleidingsgroep.

ik heb het formulier op tijd de deur uitgekregen maar nu lijkt het of het voor de burgemeester te moeilijk is om binnen de door het decreet op de openbaarheid van bestuur gestelde termijn van 15 dagen hier ook maar enige reactie op te geven.

burgemeester, we zijn nu 1 maand verder: WAT NU ?

Geen opmerkingen: