protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

zondag 28 augustus 2011

d-day?

alternatief voor inplanting
vrijdag 26 augustus kwam en ging zonder bericht van de burgemeester. nochtans zouden er op deze gewone vrijdag belangrijke definitieve beslissingen genomen worden in verband met het dossier schuttersvest.

volgens een officieel document was er eerder al opdracht gegeven voor een technische studie naar de verschillende mogelijkheden van inplanting: "de voor onderzoek voorliggende alternatieven betroffen de mogelijke inplanting van de schuttersvest en/of mercierplein".

ik wist niet goed wat daarvan te maken maar verduidelijking kwam van onze inval-burgervader. in een gazet van 18 augustus jongstleden maakte hij melding dat er opnieuw werd gekeken naar de technische haalbaarheid van het mercierplein. ergens in 2007 was deze optie eerst financieel en daarna technisch niet haalbaar geacht, waardoor alle ellende naar de schuttersvest werd verschoven. blijkbaar kan daar nu wel weer inplanting gebeuren.

nu de grote vraag: is er op 26 augustus jongstleden inderdaad door onze burgervader en schepenen besloten om niet langer een ondergrondse parking met slingervariant te introduceren op de schuttersvest?

voor ons nog steeds een vraag, dus beste burgemeester, wanneer uw antwoord.

Geen opmerkingen: