protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

zondag 30 oktober 2011

wachten

in de gemeenteraad van vorige maand werd door onze burgervader nogmaals benadrukt dat een dezer dagen, op zijn laatst binnen enkele weken, de lopende bouwaanvraag zal worden ingetrokken.

wel moet het duidelijk zijn dat het aan «bouwheer 1 en 2» is om hiervoor tot actie over te gaan. helaas bleek er afgelopen dinsdag nogmaals noodzaak om tijdens de gemeenteraad navraag te doen naar de stand van zaken in verband met de bouwaanvraag voor de parking onder de schuttersvest omdat noch «bouwheer 1» noch «bouwheer 2» tot enige actie tot het intrekken van de bouwaanvraag waren overgegaan.

vrij naar het antwoord van het stadsbestuur: de stad heeft «bouwheer 1» omstandig toegelicht en wacht momenteel op het officieel standpunt van «bouwheer 1» om over te gaan tot de volgende stap in de procedure, namelijk de vraag tot intrekking van de bouwaanvraag voor de schuttersvest door «bouwheer 1 en 2».

nu is dit antwoord op eerste zicht niet zo vreemd maar begin juli was mij een brief onder ogen gekomen van «bouwheer 2» waarin het volgende: «bouwheer 2» is bereid om kennis te nemen van eventuele wijzigingen aan de overheidsopdracht, doch enkel wanneer de gewijzigde instructies formeel en rechtstreeks aan haar worden meegedeeld.

laat het nu zijn dat het stadsbestuur «bouwheer 1» omstandig heeft toegelicht en dat «bouwheer 1» de papieren klaar heeft liggen maar wacht op de handtekening van die andere bouwheer «bouwheer 2».

dus even voor de duidelijkheid: het bestuur wacht op het officiële standpunt van «bouwheer 1» die op haar beurt weer wacht op de handtekening van «bouwheer 2», die dan weer zit te wachten op de burgervader voor de formele mededeling van enige wijzigingen.

dus de grote vraag van deze dag: wie wacht op wie?