protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

vrijdag 9 december 2011

1 jaar

het is vandaag precies 1 jaar geleden dat onze burgervader zijn plannen voor de schuttersvest annonceerde.

ik trok vol verwachting naar het zorgcentrum op de hendrik speecqvest om daar, na de bekendmaking tot de realisatie te komen dat het heerlijk avondje niet was gekomen.

het plan voor de schuttersvest was een kaalslag, ingepakt in een nieuw parkje volgens de slingervariant.

vandaag, 1 jaar later, waait de wind gelukkig nog steeds door de schuttersvestbomen en is er aardig wat om dankbaar voor te zijn: de ondergrondse parking is afgevoerd, er is een nieuwe studie opgestart voor de herinrichting, en wij wachten allen met kloppend hart op het intrekken van de lopende bouwaanvraag.

maar het kan beter. in september heeft onze burgervader zijn ambitie te kennen gegeven om de buurt actief te betrekken bij de opmaak van nieuwe plannen. hij zou een klankbordgroep oprichten met omwonenden die daar interesse in hebben maar het gaat erop lijken dat we zitten te wachten op sint juttemis ...