protest


mijn persoonlijke blog over de herinrichting van de vesten in mechelen. alhoewel ik het actiecomité red de vesten steun en een warm hart toedraag, zijn de meningen hier niet noodzakelijk overeenkomstig met het standpunt van het comité.

BEZWAREN

de bouwaanvraag voor de ondergrondse parking schuttersvest, referentie bouwaanvraag 2001 / 0097 ligt ter inzage op de bouwdienst van het stadhuis @ mechelen. bezwaren tegen deze bouwaanvraag kunnen worden ingediend tot 18 maart 2011.

affiche geen heraanleg zonder globale visie
om de burgemeester te laten weten dat je het ook niet ziet zitten dat er een voorbarige kaalslag gaat plaatsvinden op de schuttersvest, hang dan dit affiche op, samen met een zwarte vlag en een paar zwarte ballonnen.

het beste is natuurlijk om, naast dit openlijk bezwaar, ook schriftelijk bezwaar aan te tekenen.

de werkgroep red de vesten is bezig met de opmaak van verschillende bezwaren. het doel is om zoveel mogelijk individuele bezwaarschrift te verzamelen.

schrijf zelf je eigen individuele bezwaar en geef dit af op het stadhuis of bus op schuttersvest 25. neem ook gerust contact op met werkgroup red de vesten die je graag te hulp staan bij het schrijven en het inleveren van je bezwaar:  reddevesten@gmail.com.